Klaros (Claros) Bilicilik Merkezi

Selçuk-Efes-Şirince yerleşimlerini gezmek için giderken bir arkadaşımızın önerisi ile uğradığımız bir açık hava müzesi. Claros ile ilgili aşağıdaki tanıtım yazısını Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler için açmış olduğu şuradaki sayfadan aldım. Müzenin açık olduğu saatler için lütfen ilgili sayfaya bakınız.

Klaros kutsal alanı, M.Ö. 13. Yüzyıl sonunda kuruluşundan, M.S. 4. Yüzyılda terk edilişine değin bir “Bilicilik Merkezi” olarak işlev yapmıştır.

Klaros kutsal alanındaki Apollon tapınağı 6x sütunlu, Ionia’da inşa edilmiş olan tek Dor tapınağıdır. Tapınak, M.Ö. 3. Yüzyıl başında inşa edilmeye başlamıştır.

M.Ö. 2. Yüzyılın sonlarında, tapınağın krepisi, pronaosu, naosu ve anıtsal kült heykellerinin (Letto, Apollon ve Artemis) tamamlanmış olduğu bilinmektedir. Apollon tapınağının 27 metre doğusunda 9x18 metre boyutlarında Hellenistik Apollon sunağı bulunmaktadır. Sunakta ele geçen parçalardan anlaşıldığına göre, sunağın üstündeki iki adet kurban masasından biri Apollon’a, diğeri Dionysos’a adanmıştı.

Klaros Kutsal Alanı’nda bulunmuş olan hekatomb (yüz adet hayvan bağlama bloğu) bu hayvan ritüelinin ilk arkeolojik kanıtı olmaktadır.

Ayrıca Klaros Kutsal Alanı, anıtsal boyutta (8 m yüksekliğinde) kült heykelleri, (Apollon, Artemis ve Leto) insitu bulunmuş ender kutsal alanlardan biri konumundadır. Diğer bir özelliği ise, tapınağının krepisi (Apollon Klaros Tapınağı’nın basamakları) dahi yazıtlı olan tek kutsal alandır.